การสั่งซื้อ - ชำระเงิน

  • สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 - 100,000  ชิ้น
  • มัดจำการผลิตสินค้า 50% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด เพื่อดำเนินการผลิต
  • ชำระค่าสินค้าที่เหลือทั้งหมด 50% ในวันที่จัดส่งสินค้า